CHS Bonnapo – Pavlína Fialová

CHS Anaco –  Jitka  Reizenthalerová

CHS Bohemia Colbri –  Dáša Mikesková

CHS Martinik – Alena a Pepa Šmejkalovi

CHS Od Labského strážce – Renata Cyprichová

CHS Divertimento – Míla Valachyová a am. kokři

ZKO Česká Lípa – náš kynologický klub